• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

חיים זוגיים בין מריבה למריבה

הרב אליקים לבנון

איך מתמודדים עם מריבות עם האישה?

שאלה

שלום הרב,
במהלך החיים שלי ושל אשתי, יש פעמים רבות יותר מדי, מריבות. לפעמים זה על דברים קטנים, ולפעמים גדולים. אני אומר משהו, אשתי מגיבה בכעס. אני מנסה להרגיע ולהסביר, זה לא עוזר. ואז גם אני מתפרץ עליה. זה ריטואל כמעט קבוע. לפעמים אני מנסה לשים מחסום לפי, אבל אני מרגיש כאילו אשתי רוצה שאתפרץ עליה. ועד שאני לא מתפרץ היא לא מפסיקה.
מה עושים?

תשובה

צרת רבים חצי נחמה, אך לפעמים גם נחמת שוטים. הבעיה שלכם, לצערי, נמצאת בקרב משפחות רבות, שאינן מצליחות לצאת ממעגל המריבות. הדרך לצאת מזה, צריכה להיעשות בכמה שלבים:

השלב הראשון, צריך להיות, שיחה טובה וגלויה ביניכם. הנחת היסוד היא, שאם זה מפריע לך, גם לאשתך זה מפריע. ואם כן, שניכם מעוניינים לצאת מהמעגל. על יסוד זה רצוי שתיזום אתה שיחה עם אשתך, ותעלה את הנושא. האוירה צריכה להיות רגועה ועניינית, ובכך אתה צריך לפתוח. התנאי להצלחת השיחה הוא הרוגע והשלוה. מטרת השיחה היא, להעמיד את שניכם על בסיס משותף: החתירה לשנות את סדר היום, כדי להפסיק את המריבות.

השלב השני, נוגע יותר אליך. גם אם אשה מדברת, מגיבה בצורה מסויימת, אין זה מתיר לך להגיב בדרך דומה. בכלל, בעל לעולם לא נפגע מאשתו, לא נעלב, לא מרגיש מבוייש. הבעל אינו משתנה בגלל תגובות או אמירות. כמו שהשמש לעולם אינה משתנית, לעומת הירח שבכל יום אנו רואים אותו שונה מאתמול, כך גם הבעל נמשל לשמש, "והוא- השמש- כחתן יוצא מחופתו", אינו משנה דרכיו.

ודאי שהבעל צריך להיות קשוב להערות של אשתו, לבקשותיה, לטענותיה. ודאי שהחובה "לחזור בתשובה" קיימת גם עליו. ואם הוא טועה, ואשתו מוכיחה אותו על כך, צריך לומר לה תודה על תוכחתה. אבל הוא חייב לשלוט על עצמו ועל תגובותיו. בשום אופן לא להגיב באותה מטבע בה נוקטת אשתו, גם אם היא צועקת ומאשימה אותו בדברים נכונים או לא ממש נכונים, הוא העמוד המרכזי, שעליו נשען הבית. הוא שומע הכל, ואפילו "סופג" הכל, אך מגיב בשלווה ובצורה עניינית.

זו עבודה רבה, בעיקר עבודת נפש שכל בעל צריך לעשות עם עצמו. ובנוגע אליך, אתה חייב לברר את מקומך בבית, תפקידך הוא להיות מנהל המשפחה. כמו שמנהל שעובד צועק עליו, לא ישיב לו בצעקות, ואם ישיב באופן כזה, הוא מאבד את מעמדו כמנהל. כך גם בעל, חובתו להיות "אי של שלוה", מרכז של שקט המקרין על כל הבית.

אם תוביל את ביתכם לפי שני השלבים הללו, בעז"ה תצאו ממעגל המריבות, וכל המתחים יפוגו. גם במצב של חילוקי דעות, תוכלו לצאת ע"י בירור ושיחה בנחת.

מומלצים