• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב צבי גולדפישר

שלושים ושבע שנים ללא הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

הרב צבי גולדפישר

אזכרה במלאות 37 שנים לפטירתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל והשפעתו לדורות.

מומלצים