• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתח בבית לקראת הבחירות

הרב אליקים לבנון

האם צריך לשאול רב למי להצביע בבחירות?

שאלה

שלום הרב,
בביתנו יש קצת מתח לקראת הבחירות. לי יש דעה ברורה למי להצביע. אבל אשתי החליטה ללכת לשאול רב מקובל והוא אמר לה להצביע למפלגה אחרת. היא לא מרגישה שלמה עם דבריו, אבל פוחדת להמרות את פיו. יותר מזה: הוא אמר לה שתגיד גם לבעלה להצביע להם.
היא מתחננת שכך אעשה, כדי שלא נינזק. החלטנו לעשות שאלת רב בענין.

תשובה

בראשונה, אני מעריך את האומץ שלכם. פעם אחת אשתך שאלה רב, וזה הכניס אתכם לסיבוך. הפעם שניכם עושים את אותו דבר, ואינכם חוששים שזה יוביל אתכם לסיבוך גדול יותר. אקוה שלא אאכזב אתכם.

ולגופו של דבר: ככלל, ההצבעה בבחירות אינה נושא לפסק הלכה, לא של רב פוסק ולא של מקובל. ודאי שלתורה יש מה לומר, אך רק כהנחיה כללית. למשל, שלא להצביע למפלגה אשר תקדם פגיעה בתורה: הן בפגיעה בשבת, בכשרות, הן בפגיעה במערך הגיור. וכמובן, פגיעה והרס של ערכי המשפחה כמו יוזמת אישור של "ברית הזוגיות" שבינו לבינו או בינה לבינה, מבחינה תורנית ניתן לומר שמי שמצביע למפלגה כזאת הוא "מסייע ידי עוברי עבירה".

בקטגוריה זו ניתן להכליל גם מפלגה התומכת במסירת ריבונות על חלקים מארץ ישראל לידי נוכרים.

אולם, אם יש מספר מפלגות הנאמנות לעם ישראל, לערכי תורתו ולארצו, מבחינה תורנית, אין הכרעה במי לבחור. כאן מתחיל שיקול הדעת של כל אדם ואדם, את מי הוא רואה כמייצג את דעותיו והשקפת עולמו.

הנך כותב, שיש לך דעה ברורה במי להצביע. אם זו אחת מהמפלגות הנאמנות לערכי התורה, אין סיבה שתשנה את דעתך בגלל אמירה של מישהו, יהיה אשר יהיה, רב מקובל וכד'. כמובן, יש מקום לשאול רב, מהי חוות דעתו. זכותו וחובתו של הרב לפרוש לפני השואל את הצדדים לכאן ולכאן, ואפילו להמליץ להצביע למפלגה פלונית. אין באפשרותו של רב או מקובל לצוות להצביע למפלגה מסוימת. אם עשה כן, אין לדבריו כל תוקף, וממילא אשתך אינה צריכה לחשוש מ"להמרות את פיו" של המקובל. אדרבא, תקבל על עצמה שלהבא לא תלך לדרוש ולשאול לדעתו, כי מי שחורג מסמכותו, אינו יכול לייעץ טוב. אם כל זה אינו מפיג את החששות אצל אשתך, אתם יכולים להצביע בנפרד, אתה למפלגה הנראית לך, ואשתך תצביע כפי שהורה לה אותו מורה. כל זאת בהנחה ברורה מאליה, ששתי המפלגות עומדות בדרישות התורה.

הבוחר בעמו ישראל באהבה, יבחר לנו את נחלתנו, ויוליכנו קוממיות בארצנו!

מומלצים