• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת תרומה - כפיה דתית כן או לא?

הרב מרדכי וולנוב

"אין כפייה ברוחניות" ! גם המקומות בהם מצאנו כפייה, כמו במתן תורה שכפה עליהם את ההר כגיגית אין הכוונה לכפייה במובן של הכרח אלא לכפייה במובן של גילוי הרצון. במשכן גם כפייה מסוג זה אסורה משום שה"לשמה" במשכן מעכב. הכפייה שמגלה את הרצון הפנימי יכולה לבוא רק במקום שיש רצון פנימי בסיסי אלא שהוא מכוסה בשכבות של אבק.

מומלצים