• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אחריות הבעל על הפרנסה, חשיבות המלאכה

הרב אליקים לבנון

אחריותו של הבעל לפרנס את משפחתו. החשיבות שיש בעיסוק במלאכה- "פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא אנא וגברא רבא אנא" (פסחים קיג ע"א)

מומלצים