חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

יום כיפור - מעשרות השנה

הרב דוד אמיתי

  • doc


יום כיפור - מעשרות השנה


כותב הר' מצ'רטקוב שצריך לעשר מעשרות גם מהשנה לקב"ה, כדכתיב: "עשר תעשר.. היוצא השדה שנה שנה". בואו ניקח את השנה (354 יום) ונתחיל לעשר אותה. תרומה גדולה: מעיקר הדין היא כל שהוא, שצריך לאוכלו בטהרה – כך נהגו האנשים השפלים ביותר. אך הבינוניים היו מפרישים 1 מחמישים.. א"כ בשנה, המינימום אותו נותנים גם הנמוכים בעם לקב"ה – זה כל שהוא, כנגד התקיעה שבסוף נעילה או 'כל נדרי'. רוב ישראל נותנים 1/50 (מ-שנה, זה 7 ימים) שבין ר"ה ליו"כ, שבהם אוכלים בטהרה. מעשר ראשון: מהימים הנותרים (354-7) נפריש עשירית שזה 34 יום כמניין כל החגים (פסח, שבועות ותשלומיו, סוכות, ר"ה, יו"כ, חנוכה ופורים). מתוך המעשר ראשון מפרישים תרומת מעשר לכהן, שנאכלת בטהרה. שזה 3.47 ימים כנגד ר"ה ויו"כ שצריכים להיות בטהרה. אם נחשב את כלל הימים שצריך להיות בטהרה: תרומה גדולה – 7 , ותרומת מעשר – 3, סה"כ עשרת ימי תשובה. הבינוניים שומרים רק 3 ימים – ר"ה ויו"כ, והנמוכים ביותר מפרישים כל שהוא – דהיינו שעת נעילה.

מומלצים