• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

תשומת לב שלילית

הרב אליקים לבנון

למה הבת לא מקשיבה לנו?

שאלה

שלום הרב,
בתנו, בת קצת יותר משנתיים, עד עתה היתה שומעת לנו. בזמן האחרון היא ממש לא ממושמעת. משכיבים אותה, היא קמה, מטיילת. אומרים לה להתלבש, היא ממשיכה לשחק. בקיצור, עושה מה שהיא רוצה. ניסינו להתעלם ממנה, לומר לה פעם אחת, אבל הכל ממשיך כרגיל. פרסים, עונשים, שום דבר לא עוזר. אולי היא קטנה מידי, וצריך לחכות שתגדל. אבל מה בינתיים?

תשובה

סיפור חסידי מספר על רבי, שהיה מקבל קהל בחדרו. השמש שלו ראה שתמיד אחרי כמה שעות הוא כולו מיוזע, ותמה על כך. הרבי הסביר לו שכאשר בא לפניו אדם עם בעיה, בראשונה הוא שומע, אח"כ הוא מחליף בגדים ולובש את בגדי השואל, כדי להבין מנין נובע הקושי שלו. אח"כ הוא חוזר ולובש את בגדי הרבי, כדי לדעת מה להשיב. אם כן, במשך כמה שעות הוא עסוק בהחלפת בגדים, ומכאן הזיעה המרובה. גם כאשר ילד קטן מתנהג בצורה מסוימת, אנו חייבים לפשוט את בגדינו וללבוש את בגדיו, כדי להבין מהיכן נובעת התנהגותו.

בראש ובראשונה, חובה לזכור ולהבין: ילד, תינוק, כל חיותו נובעת מהיחס שהוא מקבל מהוריו. כמו תינוק יונק, הניזון מחלב אמו, כך גם כאשר הוא גדל, הוא ניזון מתשומת הלב של הוריו. יש ילדים הבוחרים לרצות את הוריהם ובכך הם משיגים תשומת לב חיובית. ההורים משבחים אותם, מרעיפים עליהם מילים חמות, איזה ילד טוב אתה, שומע בקול אבא ואמא וכד'. יש ילדים הבוחרים להשיג את תשומת הלב דוקא בצורה הפוכה: הם מחליטים לא לשמוע בקול הוריהם, ובכך להשיג תשומת לב שלילית. להורים, הרבה יותר נעים וקל עם "ילד טוב ירושלים", העושה כל מה שאומרים לו. לכן חובה ללמוד מה רוצה הילד, התינוק, כאשר הוא "עושה הפוך", ובעיקר, מהי התגובה הנכונה. כאמור, אנו בודקים מה הילד מבקש להשיג בהתנהגותו, מהי מטרתו. הואיל ולמדנו שמטרתו היא, לקבל תשומת לב מהוריו, אם נצליח לא להעניק לו את מה שהוא מבקש, הוא יחדל.

ומכאן לביתכם היקרה: היא בודאי בחרה ללכת בדרך הקשה: לקבל תשומת לב שלילית מכם, ההורים. אם תשימו לב, כמה פעמים אתם מדברים איתה, או מדברים ביניכם עליה. היא ממש במרכז החיים שלכם. עבורה, זו שמחה גדולה ותשומת לב מצויינת שהיא מקבלת מכם. כתבתם שעשיתם נסיון: להתעלם. בהתנהלות של הילדה, צריך להבין, מה היא חושבת כאשר אתם מתעלמים. היא חושבת שאינכם שמים לב למעשיה ואם תגביר את הלחץ עליכם, אולי זה יעזור. לכן, היא תחפש עוד ועוד מקרים, בהם לא תשמע בקולכם, ואולי אז תתעוררו ותקדישו לה את תשומת הלב הנכספת. פרסים או עונשים, יש בכך תשומת לב מרקיעת שחקים מצדכם. ודאי שהיא תמשיך בדרכה, כי בכך היא משיגה את מטרתה. (נכון, גם עונש זה תשומת לב!)

אם כן מה לעשות? לראות את מה שהיא עושה, להראות לה שאתם רואים, אבל זה לא מטריד אתכם. אם אינה רוצה לישון, תשאלו לפי תומכם: מה פתאום בתנו מהלכת בבית, הרי היא צריכה להיות במטה? רק זאת ולא להוסיף. כך, ברור לה שאתם רואים שהיא אינה במטה, אבל זה לא מטריד אתכם. והעיקר, היא אינה זוכה לתשומת לב. העייפות הטבעית תגבר, והיא תחזור לישון מעצמה. יתכן שהמשחק ימשך כמה לילות, אבל אח"כ, הכל ירגע. בכיון זה יש ללכת גם בשאר הנושאים אותם הזכרתם.

מומלצים