• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מלאכת לש - גיבול במאכל

הרב אליקים לבנון

האם אפשר ללוש מאכלים נוספים מקמח על ידי הוספת מים? אם כן באיזה מצבים יהיה מותר להוסיף מים (או כל נוזל אחר? ללא חשש ללישה? שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים