• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות טוחן - המסת שלג וטוחן אחר טוחן

הרב אליקים לבנון

הרב נשאל האם מותר לרסק שלג בשבת? ואם כן כיצד? בנוסף דן הרב בדיני טוחן אחר טוחן בהורדת בוץ מבגדים ובאוכל. למשל האם מותר להכין גרבר לתינוק בשבת? ופירה? מעיינים ולומדים שו"ע סימן שלח סעיף ח , שכ סעיף ט, שיח סעיף טז. שיעוריו של מו"ר הרב אליקים לבנון בהלכות שבת הלכה למעשה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים