• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מילואים

הרב אליקים לבנון

האם נכון לבקש מבעלי שיפעל להשתחרר מהמילואים?

שאלה

שלום כבוד הרב,

אני במילואים בצפון. אשתי במצב רגיש והיא מאד מבקשת, בבכיות ואף יותר מזה, שאעזוב את יחידת המילואים ובכל מחיר אשוב הביתה.

  • האם מותר לי לשקר לקצינים כדי לקבל שחרור?
  • האם מותר לי לשקר לאשתי, ולא לענות לטלפונים כדי שלא תטריד אותי בבקשות כאלה?

 

תשובה

המלחמה בה הנך שותף היא מלחמת "עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" והיא מלחמת מצוה לכל הדעות. זכות גדולה היא עבור כל חיל המשתתף במלחמה.

ומכאן לשאלותיך:

  • גם אם במצב עדין, לעיתים מתירים חכמים לשנות מפני דרכי שלום בית, במלחמת מצוה ודאי שאין היתר כזה שהרי כולנו חייבים בכך. לכן, גם אם אשתך במצב רגיש, הנך רשאי לשתף את הקצינים ביחידתך, במה שנדרש לשתפם, ולבקש שבעת שיתאפשר, יביאו זאת בחשבון בקביעת היציאות הביתה.
  • קשר טוב בין איש לאשתו מתבסס על אמון הדדי. אם אשתך מתקשרת בעת פעילות בה אינך יכול לענות לטלפון, ודאי אל תענה. אולם בזמן שהנך יכול לענות, ענה. זה ירגיע את אשתך ויתן בסיס להסברים בעתיד.

כללית, תפקידך להרגיע את אשתך ולנסוך בה בטחון, שכל מה שעושה הקב"ה הוא לטובה. גם העובדה שהיא מתמודדת לבד, בלעדיך, עם קשיים, גם זה מאת ה' ורצונו. בהלכות מלכים פרק ז הלכה טו, מדריך הרמב"ם את היוצא למלחמה "שלא יחשוב לא באשתו ולא בבניו", "ותהיה כוונתו לקדש את ה'". דוקא זה מבטיח "שיבנה בית נכון בישראל".

לך בכוחך והיה שותף להושיע את ישראל, ובע"ה בקרוב תשוב עם כל חבריך בשלום.

מומלצים