חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

במדבר - שבועות: ממדבר מתנה

הרב דוד אמיתי

  • doc

מה הקשר בין ספר במדבר לקבלת התורה בחג השבועות?


במדבר - שבועות: ממדבר מתנה


"בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר" (יתרו).
'כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר, הפקר, אינו יכול לקנות החכמה והתורה לכך נאמר "וידבר ה' אל משה במדבר סיני"' (במדבר רבה א', ז')
להיות צמא למים כמדבר- אין דברי תורה נכנסים אלא ללב מי שהוא עייף להם.
להיות עניו ושפל כמדבר- שמרגיש ריק ושמם, רחוק מקנאה שנאה ותחרות.
להתרחק מתאוות העולם הזה כמדבר- השומר מיצרי איש ותחבולותיו.
להיות ואהבה כמדבר- שם כל איש שפוגשים משמח ומאיר את הדרך.
להיות מכיר טובה כמדבר- שם כל דבר טוב הוא מתנה.
"נפשי כארץ עייפה לך סלה", וממדבר זוכים למתנה.
שנזכה.

 

מומלצים