• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

התנהלות כלכלית

הרב אליקים לבנון

האם נכון לקחת הלוואה בשביל לעלות את רמת החיים?

שאלה

שלום כבוד הרב,

אנו זוג צעיר, אנו זקוקים מאוד לרכב בגלל נסיעות להורים, ללימודים וכד', אך אין באפשרותנו לרכוש רכב כרגע, אנו יכולים לקחת הלוואות, מגמ"ח או מהבנק. אני לומד ורק אשתי עובדת. האם זה נכון?

תשובה

זכורני, כאשר הגענו לאלון מורה כמשפחה, בסוף שנת תשמ"א, היו בישוב בסה"כ 3 רכבים: האחד של מזכירות אלון מורה ועוד 2 רכבים פרטיים. היינו אז כ-60 משפחות באלון מורה, עם אוטובוס פעם אחת ביום, ואיש לא התלונן. אמת, נשתנו הזמנים וכיום כמעט לכל משפחה יש רכב. אולם צריך להזכיר את החידוש: אפשר להסתדר גם בלי רכב! קצת קשה, ולא נעים מהחברים, אבל אפשר.

ולגופו של דבר: משפחות רבות קורסות כיום מבחינה כלכלית, מאחר ואין התאמה בין הכנסות המשפחה להוצאותיה. כל משפחה, בשלב זה או אחר של החיים, חייבת לשבת ולהציב חשבון מול חשבון. למעשה, כל משפחה היא מפעל קטן. וכמו שאדם המקים מפעל חייב לחשב "הפסד מצווה כנגד שכרה", כך בכל משפחה. אלא שמפעל כושל, הפתרון הוא פשוט לסגור את המפעל, לפטר את העובדים, ולחפש עבודה חדשה. במשפחה אי אפשר "לסגור את הבית, ולפטר את העובדים בו".חייבים לבנות מחדש את הבסיס הכלכלי.

ולגביכם: כתבת שרק אשתך עובדת. תלוי במה היא עובדת: אם היא מנהלת בנק, ודאי שהנכם יכולים להרשות לעצמכם אחזקת רכב. אולם אם היא משתכרת הרבה פחות מזה, צריך לשבת עם דף נייר ולהביא בחשבון את כל הוצאות המשפחה. אפשר להיעזר בדף של "פעמונים" המזכיר לנו כל מיני הוצאות נשכחות. אח"כ לבדוק מהן ההכנסות. כדי להחזיק רכב, ההוצאה השנתית הנמוכה ביותר מגיעה לכ- 15,000 ₪. אם לפי חשבונכם אין יתרת הכנסה שנתית כזו, ואין דרך להשלימה, גינזו את הרעיון לזמן הנוכחי. אם יש יתרת הכנסה כזאת, או שההורים מוכנים להשלים לכם, ובנוסף, יש לכם תקציב חד פעמי לרכישת הרכב, קנו והשתמשו לבריאות! אל תיקחו הלוואות כדי לממן רכישת רכב. הלוואה צריך לשלם! כל זמן שאין לכם מימון מסודר, אל תסתבכו.

בעז"ה, ירחיב לכם הקב"ה וימלא כל משאלות לבכם לטובה!

מומלצים