• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מה אשתי רוצה ממני?

הרב אליקים לבנון

יש להטות אוזן ולפענח מה שהאישה אומרת.

שאלה

שלום כבוד הרב,

אשתי טוענת שאני לא עוזר לה. לפעמים אני ממש כועס עליה ומרגיש כאילו היא משקרת, מפני שהרבה מעבודות הבית אני עושה. איך להוכיח אותה?

תשובה

אחד מהכללים שבין בעל ואשתו הוא, לדעת להקשיב לדבריה, בבחינת "כל אשר תאמר אליך– שמע בקולה". אינני מתכוון לומר שצריך לבצע כל מה שאשתך מבקשת, אלא בעיקר לשמוע אותה.

אישה איננה אומרת סתם דברים, ובוודאי שאינה משקרת, כהרגשתך. לכן, יש להטות אוזן ולפענח מה שהיא אומרת. יש נשים היכולות להתנסח בקלות ובבהירות ולבטא בדייקנות את הרגשתן. אולם, בדרך כלל נטייתן של נשים היא לנסח דברים בצורה כוללנית. לכן, תפקידך כבעל הוא לתרגם את האמירה של אשתך. האמירה שלה מביעה חוסר, צורך להשלמה בנושא מסוים. הביטוי בו היא משתמשת הוא, לטעון כנגדך: "אינך עוזר לי". אולם, מתחת לפני השטח הטענה היא אחרת.

אני מציע לך לשוחח עימה ולשאול אותה, בעדינות ובזהירות, במה היא רוצה לראות שינוי במערכת הקשרים ביניכם. לפעמים זוהי בקשה להקשבה, ללא ציפייה למעשה מוגדר. חשוב מאד לשמוע את אשתך ולהתחבר עם דברים הכואבים לה, כמו עם הדברים המשמחים אותה.
יתכן שאתה שב הביתה טרוד בענייניך, ואשתך מרגישה שאין ליבך פנוי להתעניין בה ובנושאים הקרובים לליבה. בביטוי חיצוני היא טוענת שאינך עוזר לה. אם תמשיך להגיב בכעס, זה רק ירחיק את הפתרון. לכן, כאמור, נסה למצוא, יחד עימה, מהי ההגדרה הממוקדת יותר לאותו צורך שהיא צריכה למלאות אותו. ברור לי שכאשר יתברר הדבר, תראה עד כמה היא צודקת בהרגשתה ותוכל בשמחה לבוא לקראתה.

והערה נוספת: אותו צורך שאשתך מבקשת למלאותו, בדרך כלל יגרום לך לשינוי שיש בו תיקון אישי או תיקון במידות. תוכל להודות לאשתך שבזכות טענתה, גילית פגם אצלך והשגת את תיקונו.

מומלצים