• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

גלגלי שיניים

הרב אליקים לבנון

כל אחד מבני הזוג בונה ומשלים את בן זוגו, בעיקר בכך שהוא גורם לו לשפר תכונה בסיסית החסרה בו.

שאלה

שלום כבוד הרב,

היו לי הרבה ציפיות מבעלי. קראתי כמה פעמים את מה שהרב כתב, והצלחתי להוריד הרבה מהם, אבל נותר לי דבר אחד שמאד קשה לי. אני מקבלת אחריות בקלות ולעומת זאת בעלי לא מקבל אחריות, וכאילו מתחמק. זה גורם לי קושי גדול ובכל פעם צער מחודש. איך להרגיל אותו לקחת אחריות?

תשובה

תבורכי על כך שהצלחת להוריד ציפיות ולקבל את בעלך כמו שהוא. עיצה טובה: הוסיפי לכך עוד שתי נקודות: אמון ואהבה.

שלושת המרכיבים הללו של קבלה, אמון ואהבה, הם מתכון לחיי משפחה טובים. הקבלה משמעותה לקבל את בעלך עם החסרונות שלו, ולדעת שזה הבעל הטוב ביותר עבורך. האמון פירושו, לדעת שגם כאשר בעלך שוכח, טועה או אומר דבר המצער אותך, ודאי אינו אומר זאת מתוך רצון להרע לך. ועל כולם, לאהוב את האדם, את האיש הבונה עימך את ביתכם.
ובעניין קבלת אחריות. ציינת שאת נוטה בקלות לקבל אחריות, ולעומתך, בעלך דווקא בורח מכך. תכונות אלו מעידות כאלף עדים שאתם זיווג מן השמים. הכיצד?

חיי נישואין אינם קייטנה, ולא נועדו רק בשביל הכיף שבהם. הם נועדו לעמל של בנייה, כל אחד מבני הזוג בונה ומשלים את בן זוגו, בעיקר בכך שהוא גורם לו לשפר תכונה בסיסית החסרה בו. במקרה שלכם, הדבר בולט מאוד. מפני שאת כאישה חייבת לדעת את גבולות האחריות שלך. כאשר את מפריזה ולוקחת אחריות בקלות, גם על נושאים שאינם בתחום הבסיסי של אחריותך, הרי את מקבלת בעל הבורח מאחריות, וגורם לך צער. בדיוק כך גם בעלך, האמור לקחת אחריות על הנושאים שבתחומו, והוא בודאי מצטער כאשר הוא רואה שאת "חוטפת" לו את האחריות.

בני זוג משולים לשני גלגלי שיניים. לעיתים, נכנס הרבה לכלוך, בוץ ושאר מרעין בישין בין השיניים של כל גלגל עד שהוא נפגש עם חבירו, שגם הוא עם סתימות לא רצויות. המפגש ביניהם גורם לשיני האחד להיכנס לחריצים אצל רעהו, ובכך לנקות את רעהו והן את עצמו, שהרי כל גלגל חודר לתוך חבירו.

באופן מעשי, לגביכם, שוחחי על כך עם בעלך ללא כעס עד כמה שתוכלי, אלא מתוך הבנה ורצון לתקן את שניכם. קבלו החלטה משותפת שבעלך יעזור לך בירידה מאחריות, ואת על ידי ויתור על האחריות, תגרמי לבעלך לקבל אחריות.

חישבי על משל גלגלי השיניים ותוכלי להרגיש ממש כיצד מסולק מכל אחד מכם נטל המכביד עליו, וביתכם ממשיך להבנות בשמחה ובאהבה.

מומלצים