חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת בהעלותך - "עשרה חמרים"

הרב דוד אמיתי

  • doc


פרשת בהעלותך - "עשרה חמרים"


"הממעיט אסף עשרה חמרים"
מחשב הגר"א חישוב גאוני:
מדוע הממעיט אסף דווקא 10 ערימות של שליו?
מחנה ישראל גודלו 3 פרסאות. השליו היה מסביב למחנה. א"כ אותו אדם שגר באמצע המחנה רחוק מהשליו 1.5 פרסאות.
כל "נגלה" של איסוף שליו מסביבות המחנה הייתה טעונה הליכה של 3 פרסאות. (1.5 הלוך ו-1.5 חזור).
השליו נאסף במשך יממה וחצי- "ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל היום המחרת".
מהלך אדם ביום הוא 10 פרסאות, וביום, לילה ויום מהלך 30 פרסאות.
כל נגלה של שליו לאדם שגר באמצע המחנה היא 3 פרסאות, א"כ הספיק אותו אדם לעשות 10 "נגלות" של שליו- וזהו הממעט אסף עשרה חמרים. ודפח"ח (ודברי פי חכם חן).

מומלצים