• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשות בהר-בחוקותי: וכי ימוך אחיך

הרב דוד אמיתי

"והחזקת בו"- מדוע האדם זקוק לעני כדי לא ליפול?


 פרשות בהר - בחוקותי: "וכי ימוך אחיך"


"וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ" (כה, לה)
לכאורה היה צריך להיות כתוב "והחזקת אותו", שתחזיק אותו שהוא לא יפול , ולא "החזקת בו" שמשמע שתחזיק בו שאתה לא תיפול?
אלא יש לבאר ע"פ הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה", שם ברור שהתורה תסתדר גם בלעדיך ואתה צריך להחזיק בה כדי שאתה לא תיפול- "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוני".
כך גם אתה צריך לעזור לעני בשביל שאתה לא תיפול- "יותר ממה שבעה"ב עושה חסד עם העני, העני עושה עם בעה"ב". כאשר מישהו מתמוטט לידך ואתה לא עוזר לו- אתה נפגע מזה. הקב"ה ידאג לעני בכל מקרה, השאלה היא אם אתה תזכה להיות השליח של הקב"ה.
הדרגה הכי גבוהה בצדקה היא לעשות עם העני שותפות, כך אתה מראה לו כאילו אתה זקוק לו בשביל העסקים שלך, כמו שכותב הרמב"ם: "שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו.. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך.. או עושה עימו שותפות... כדי לחזק את ידו , ועל זה נאמר והחזקת בו".
הדרגה העליונה היא "והחזקת בו", תציג לו שאתה צריך להחזיק בו כדי לא ליפול, וההצגה החיצונית שאתה זקוק לו מבטאת את עומק העניין שבאמת אתה מחזיק בו ולא הוא מחזיק בך.
לפעמים צריך לשמוע פעם שנייה הסבר או סיפור שאתה מכיר, כדי לתת לעני את הרושם בדעת שצריך אותו. וכל המרבה הרי זה משובח.

מומלצים