• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מתחים בתקופת האירוסין והיחס להורים

הרב אליקים לבנון

מריבות ומתחים בתקופת האירוסין ובכלל, היחס להורים בתקופת הקשר. סדרת שיעורי הכנה והדרכה בזוגיות ומשפחה לבחורים, בדגש על מפגשים לקראת נישואין.

מומלצים