• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת תרומה - "ויקחו לי תרומה"

הרב דוד אמיתי


פרשת תרומה - "ויקחו לי תרומה"


"ויקחו לי תרומה"
לכאורה היה צריך לכתוב ויתנו לי תרומה?! אלא שאת התרומה שהאדם נותן- הוא לוקח! ו"יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית".
על כך כותב הבן איש חי:
היו 10 ציפורים על הגג, באו ציידים והרגו 4 ציפורים, כמה נשארו על הגג? ת: 6 ציפורים. לא!! נשארו על הגג 4 הציפורים המתות, ושאר הציפורים פרחו להם ועפו.
אדם הרוויח 100 ₪ ונתן 10 ₪ לצדקה. כמה נשאר לו?
ת: 90 ₪. לא, נשאר לו 10 בלבד!! זה מה שישאר איתו לעולם. שאר הכסף ילך לפה ולשם ויעלם. ('זוזים'- מלשון שזזים מקום למקום).
'תרומה'- לשון הרמה והתעלות. אל יחשוב האדם שעזרה לאדם אחר היא מעשה אנושי טבעי ופשוט, שנועד לצורך תיקון העולם וע"מ לתת הרגשה טובה לאדם. התורה מלמדת אותנו שהתרומה מרוממת את האדם, וכדברי בעלי המוסר "הגשמיות של החבר שלך היא הרוחניות שלך".
אדם צריך לדאוג לרוחניות שלו ולגשמיות של חבירו, ולא להיפך. ותן לחכם ויחכם עוד.. (במיוחד בפורים..)

מומלצים