חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת יתרו - סגולת ישראל

הרב דוד אמיתי

  • doc


פרשת יתרו - סגולת ישראל


לכבוד יום ההילולא של האדמו"ר ר' מנחם מנדל מקוצק שחל בשבת קודש, נרשום כמה עלים לתרופה מתורתו.
איתא בפרשה "ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל.. ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".
כותב רש"י: 'אלה הדברים'- לא פחות ולא יותר.
ויש לתמוה מדוע צריך ה' לומר למשה לא לפחות ולא להוסיף על דבר ה'? מדוע שמשה ישנה מדברי ה'?
יש כלל בש"ס, שכל תנאי צריך להיות תנאי כפול- "כתנאי בני גד ובני ראובן". דהיינו, צריך להתנות מה יקרה אם כן יתקיים התנאי, וכן לפרט גם מה יקרה אם התנאי לא יתקיים.
בפסוקים שלנו השי"ת לא אמר תנאי כפול, אלא רק "אם שמוע תשמעו בקולי.. והייתם לי סגולה.. ממלכת כהנים וגוי קדוש", ולא אמר מה יקרה אם לא יתקיים התנאי.
א"כ משה רבינו יכול או לפחות ולא להגיד כלום, כיוון שאין זה תנאי 'תיקני' כפול, או להוסיף ולומר 'ואם לא תשמעו בקולי – לא תהיו לי סגולה ממלכת כהנים וגוי קדוש'.
אך האמת היא  ש"בין כך ובין כך קרויים בנים", וגם אם עמ"י לא ישמעו בקול ה', הם ישארו לו עם סגולה, וכמו שכתבו צדיקים שסגולה היא מלשון סגול (ֶ) שאיך שלא הופכים אותו הוא נשאר באותה צורה. את האמת הזו אסור שעמ"י ידעו, שגם אם יעזבו את ה' וימרו בו- הם תמיד ישארו עם סגולתו כי אז ח"ו הם לא יעבדו אותו, ולכן השי"ת אמר למשה שיגיד להם רק צד אחד: אם תשמעו בקולי- תהיו סגולה, ולא יוסיף שום דבר על דבריו.
באמת זה לא תנאי 'תיקני', שהרי זה בכלל לא תנאי שמותנה במשהו רק אסור שנדע את זה.
אותו סוד שהשי"ת ציווה את משה שלא יגלה לעם ישראל, החליט לפני 200 שנים הרבי מקוצק לגלות לנו, כיוון שראה שהולכים לבוא דורות של השכלה וכפירה נוראה, דורות בהם נצרך המבט העמוק בסגולת ישראל הבלתי משתנית.
שנזכה לחשוף את הסגולה הפנימית ולשוב להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש.

מומלצים