חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת בשלח - ביטחון בה'

הרב דוד אמיתי

  • doc


פרשת בשלח - ביטחון בה'


מייד לאחר שבנ"י עוזבים את ים סוף, מקום בו ראו מראות אלוקים מופלאים, הם יוצאים אל המדבר: "..וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים: ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמם מרה: וילונו העם על משה מה נשתה.. ושם ניסהו" *
אמנם לא כתוב שבנ"י נענשים על התלונה במרה, אך ודאי שלשון "וילונו" אינה לשון חיובית וכלשון התרגום- "ואתרעמו".
ויש להקשות: מה הביקורת על בנ"י? כבר שלושה ימים הולכים ללא מים, עומדים למות בצמא וודאי שמוצדק לבקש מים! ועוד יש להקשות: מה היה קורה לולא שהתלוננו? האם היו מתים בצמא? מה הייתה התוכנית האלוקית?
בנ"י היו צריכים לסמוך על הקב"ה בביטחון גמור שידאג להם. ובאמת "מאחורי הסיבוב", בהמשך הדרך כמו שכתוב בפסוק הבא- "ויבואו אילמה ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים".
לא כתוב 'ויסעו ממרה, ויחנו באילימה' כמו שכתוב בשאר המקומות, מכאן שאילים היה סמוך ונראה למרה, ממש 'מאחורי הסיבוב'..
הקב"ה הכין להם כל טוּב, אך כיוון שלא האמינו 'הטפילו' להם את המים של מרה. במקום לתת להם מי מעיינות זכים.
משל לילד שנוסע לטיול עם אביו ושואל הילד: 'מה נאכל בדרך?', עונה לו אביו: 'אם אתה שואל אז תכין סנדוויץ'', 'אני חשבתי לאכול איתך במסעדה טובה בדרך, אך אתה לא סמכת עלי, אז תאכל את מה שהכנת'.
שנזכה לסמוך על הקב"ה. בביטחון גמור.

* נפילה קשה מקריעת ים סוף למרה, ללמדנו אולי שגם אחרי אורות עצומים אפשר ליפול.. וכן בשביעי של פסח כשקוראים על קריעת ים סוף ממשיכים לקרוא גם את הפסוקים של מרה, ע"מ ללמד אותנו את המוסר הזה. 

 

מומלצים