• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שיתוף ההורים בקשר

הרב אליקים לבנון

שיתוף ההורים בקשר והגורמים להפסקת קשר וכיצד עושים זאת. סדרת שיעורי הכנה והדרכה בזוגיות ומשפחה לבחורים, בדגש על מפגשים לקראת נישואין.

מומלצים