• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

פרופיל 100

הרב אליקים לבנון

"פרופיל 100" הוא דף עבודה לבחור או לבחורה המחפשים כלי עזר במהלך היכרות עם בן/בת זוג לבירור יציבות הקשר והתאמה להקמת בית משותף.


פרופיל 100הוראות הפעלה


כמה מילים על הפרופיל

"פרופיל 100" הוא דף עבודה לבחור או לבחורה המחפשים כלי עזר  במהלך היכרות עם בן/בת זוג לבירור יציבות הקשר והתאמה להקמת בית משותף.

פעמים רבות, חשים בחורים ובחורות הנמצאים בפגישות היכרות לקראת חתונה תחושת חוסר אונים. הפגישות הראשונות עברו בשלום, הקשר התחיל להיבנות, אך שאלות רבות נותרו פתוחות. 'זה מה שחיפשתי?', 'איך אדע שהיא מתאימה לי'?, 'משהו בו מפריע לי, איך אברר מה?' ועוד שאלות רבות. "פרופיל 100" נוצר מתוך נסיון של שנים רבות בייעוץ והכוונה של בחורים ובחורות רבים בדרך להקמת ביתם.  כלי זה מהוה אמצעי לאבחון והגדרה מפורטים ומדוייקים של הקשר בין בחור לבחורה ומאפשר לבודד ולהגדיר את הנושאים הדורשים בירור ובכך מאפשר את התקדמות הקשר ומסייע בקבלת החלטות.

אז – שימוש מועיל, וכמובן – החלטות טובות!

איך ממלאים את הדף המצורף?

ראשית, כדאי לדעת:
השימוש ב"פרופיל 100" דורש יותר מאשר היכרות ראשונית של בן/בת הזוג. לכן, לא מומלץ להשתמש בו במפגשים הראשונים. לשימוש יעיל, כדאי למלא את הדף לא לפני 6-10 מפגשים.
שלב זה בקשר הוא בירור אישי של כל צד. לכן – יש למלא את הדף לבד ולא עם בן/בת הזוג.

הוראות המילוי להלן כתובות בלשון זכר אך מופנות לבחור ולבחורה כאחד, מלבד 'שלב ב' המיועד לבחור בלבד! 


שלב א

לאחר מספר מפגשים יכול הבחור/הבחורה לעמוד על אופיו של השני.
זה הזמן לעבור על הטור הימני בדף.

הטור כולל מספר תכונות אופי, החשובות לשם הקמת בית. אין בטור זה תכונות הנראות לעין, גבוה, נמוך, יפה, מכוער וכד'. שכן אילו דברים הניכרים לעין. יש כאן רשימת תכונות אישיות ואופי. (מכאן ואילך נכתבים הדברים בלשון זכר, והם כוללים גם נקבה. אא"כ נאמר אחרת)

דוגמא: יראת שמים.
לכל אחד יש ציפיה לרמה של יראת שמים. האחד רוצה אשה שתקפיד על קלה כבחמורה, תתפלל לפחות 2 תפילות ביום, תקפיד על הכשרים ברמה גבוהה וכד'. האחר, ירצה דווקא אשה שתסתפק באמירת מודה אני בבוקר, ואולי תפילת עמידה בשבת. הוא חפץ באשה שתלך עימו למסעדה שכתוב עליה "כשר" ולא תבדוק בציציות.
כן ביחס לבחורה, יש שתרצה בעל שרוב ימיו בתורה ובתפילה. ויש הרוצה בעל עובד, וקובע עיתים לתורה בשיעור שבועי אחד.
לאחר שלב הכירות ראשוני, יכול כל אחד לסמן לעצמו, האם יראת השמים של הפגוש תואמת את ציפיותיו או לא. לפי זה יתן ציון לפגוש (מ1 עד 10).

כך גם בשאר התכונות המנויות בטור הימני.
מסקנה: הערכת הפגוש היא סובייקטיבית לחלוטין, לאמור: מה אני חושב על אישיותו.

 

שלב ב (לבחור בלבד! בחורה – יש לדלג על שלב זה)

הטור האמצעי מיועד לבחור: מה אני חושב ומרגיש כלפי הבחורה.
בטור זה נדרשת כבר העמקת הקשר. לא רק מה דעתי על אופיה, אלא: כיצד אופי זה מתחבר איתי.

 • ידידות, חיבה ואהבה: הן 3 דרגות קשר.
  אשה היא גם ידידה של בעלה, אבל אם כל הקשר מסתיים בידידות, ואפילו עם חיבה, זה עדיין לא קשר זוגי.
  כהתחלה, ידידות וחיבה, עם אופציה להתרחבות לאהבה, די בכך.
  [בראש הדף יש 3 ריבועים. בריבוע השמאלי, משורטטים 2 קוים, בגובה שוה. ריבוע זה מציין ידידות. כאמור, זה תופס אחוז מסויים מהזוגיות]

 • כבוד – זלזול והערכה:
  שלושה מרכיבים לבחינת הקשר. בנוסף ליחס הרגשי של חיבה ואהבה, הכרח שיווצר גם קשר שכלי. כבוד והערכה הם מושגים דומים.
  שאל את עצמך: האם אני מרגיש שהנני מכבד אותה, מעריך את אישיותה, או שיש נקודות שהנני מרגיש זלזול כלפיה.

 • פחד:
  לעיתים, בחורה בוגרת יותר או מבינה יותר בתחומים שונים של החיים. האם הדבר גורם לי לחשוש מאישיותה?

 • ביקורת וקבלה: שנים שהם אחד.
  אם יש לי ביקורת עליה, משמע, מבחינתי היא נמצאת במקום לא טוב. רצוני שתהא במקום אחר.
  ההיפך מביקורת היא: קבלה. אני מקבל אותה כמו שהיא, איני מצפה שתשתנה.

  הסך הכולל של ביקורת+קבלה הוא 100% של האישיות. אם אני מבקר אותה ב- 50%, משמע, אני מקבל אותה ב50%.
  קשר מצוין הוא כאשר אין כלל ביקורת, ויש 100% קבלה. אולם, גם אם יש אחוזי ביקורת מסויימים, בעיקר אם הם נוגעים לחיצוניות, אין זה צריך לגרום להפסקת הקשר.
  ביקורת משמעותית, תוצאתה היא הפסקת הקשר, מתוך אי התאמה.

 

שלב ג

שני הנפגשים חייבים לברר לעצמם את מהות הקשר שביניהם.
אולם, כלפי הבחור הדבר נבחן משני פנים: האחד, מה אני חושב ומרגיש כלפיה (שלב ב' דלעיל) והשני, מה אני חושב שהיא מרגישה כלפיו.
אצל הבחורה הדגש העיקרי הוא על מה אני חושבת ומרגישה כלפיו.

לבחור:

א) האם לדעתך היא מרגישה כלפיך ידידות, חיבה או אהבה.

ב) האם לדעתך היא מרגישה כלפיך כבוד, או מזלזלת בך.

ג) האם לדעתך היא מעריכה אותך. (ואולי אפילו מעריצה...)

ד) האם לדעתך היא פוחדת מאישיותך, האם היא מאויימת על ידך.

ה) האם לדעתך יש לה ביקורת עליך או שהיא מקבלת אותך.

בתורה, מערכת הקשר בין איש לאשה מוצגת בצורה ברורה: "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" - נמשלה האשה לירח המקבל את אורו מהשמש. הבעל הוא השמש.

לבחור:

משפחה בריאה נבנית כאשר הבעל מוביל את הבית, הוא משמש כ"ראש המשפחה". לא כדיקטטור חלילה, אלא, כמי שהאחריות עליו. הוא מרגיע, הוא מלטף, הוא מקרין אהבה, הוא מייעץ, הוא מקבל החלטות או מסייע לאשתו לקבל החלטות. (ודאי שלאשה חלק הגון בניהול הבית, אך כאמור, הבעל צריך לקבל על עצמו תפקיד "ראש המשפחה", ואשתו תסכים עם הדבר, ותקבל אותו כ"ראש המשפחה")

לפניך 4 הגדרות: משענת, סמכותיות, הובלה והנהגה:

 • משענת: האם להרגשתך, כאשר מישהוא יפגע בה, היא תיכשל במבחן או בטסט, האם היא תרגיש בך תמיכה ומשענת. האם היא תתקשר לשתף אותך בחוויה אשר עברה

 • סמכותיות: כאשר אתה אומר לה דבר מה, דבר תורה, הלכה, עצה טובה וכד', האם היא מחשיבה את דבריך? האם אתה חש שהנך סמכותי כלפיה, והיא מקבלת את סמכותך.

 • הובלה והנהגה: האם היא רואה בך בעל חזק, מוביל. האם היא רואה בך בעל אשר ינהיג אותה ואת ביתכם המשותף.

לבחורה:

בטור השמאלי את אמורה לסכם את מחשבותייך ורגשותייך כלפי הבחור איתו את נפגשת:

א) ידידות, חיבה, אהבה:
קשר של ידידות הוא קשר של דמיון ושיויון. 
האם את מרגישה בו ידיד. האם מתפתחת חיבה או אפילו אהבה כלפיו.

ב) האם לפעמים את מרגישה רגש של זלזול כלפיו, או שאת רוכשת לו כבוד.

ג) האם הוא "שווה" בעיניך. הערכתך כלפיו.

ד) האם הוא יוצר בך תחושת איום.

ה) ביקורת וקבלה: עבדי לפי ההסבר של שלב ב', הנחיה לבחור. כך גם ההנחיה לבחורה, האם את רוצה לראותו אחר, במקום אחר, או שאת מקבלת אותו כמו שהוא.

ו) משענת: האם את מרגישה שהוא מספיק חזק כדי להוות לך משענת.

ז) סמכותיות: כאשר יש לך התלבטות, והוא אומר את דברו, האם את מרגישה בדבריו אמירה שיש בה משקל רציני כלפייך.

ח) הובלה והנהגה: האם את מרגישה שהוא יכול להנהיג אותך, או שמא את חזקה ממנו, חכמה ממנו, יציבה ממנו, ואת זו אשר תנהיגי אותו.


שלב ד

לפניך 3 ריבועים:

 1. בשמאלי :
  2 קוים מאוזנים – בגובה שוה. הם מציינים "ידידות".
 2. באמצעי:
  הקו השמאלי למעלה והקו הימני למטה.
  הקו השמאלי מתייחס לבחורה, הימני – לבחור. הריבוע מציין הובלה של הבחורה.
  האם יש תחומים או נושאים בהם מובילה הבחורה.
 3. בימני:
  הקו הימני למעלה, השמאלי למטה.
   ריבוע זה מציין את ההובלה של הבחור ("ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך").

סמנ/י לעצמך:

בקשר שביניכם, כמה אחוזים מהקשר הוא "ידידות".
כמה אחוזים מהקשר – הבחורה מובילה.
כמה אחוזים מהקשר – הבחור מוביל.

קישורים נוספים:

להורדת הדף המלא כולל "הוראות ההפעלה" לחצו כאן

לסדרת שיעורי הרב אליקים לבנון שליט"א לבחורים, בנושא הכנה והדרכה לזוגיות ומשפחה בדגש על פגישות לחץ כאן
לשיעור הסבר על פרופיל 100 לחץ כאן
לשיעור הרחבה על פרופיל 100 לחץ כאן

מומלצים