• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מי אשם?

הרב אליקים לבנון

על בני הזוג למחוק את שאלת "מי אשם" , לחיות חיים של קבלה זוגית ולמצוא איזון. ללמוד לקבל החלטות ביחד ולנטרל את הציפיות ההדדיות, כדי שלא יהיו אשמים.

מומלצים