• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

תקשורת זוגית

הרב אליקים לבנון

מה הוא תוכן השיחה הזוגית?

שאלה

לרב לבנון שלום,
הייתי בשיעורך לגבי תקשורת בין בני הזוג בבנין שלם. אנו יוצאים מידי פעם ומשוחחים מידי פעם אך לא יוצרים "במקובעות" ורשמיות "עכשיו אנו משוחחים".
בכלליות ברגע שזה מגיע לעניין של מקובעות ורשמיות אשתי לא יכולה לסבול את זה. שאלה יותר גדולה – לא הבנתי על מה למשל אמורים לשוחח בשיחות אלו? על בעיות, אם רוב הזמן על בעיות אשתי לא תרצה לשוחח איתי. אם על קניות וסידורים – לצערי אני שומע על זה כל היום. אז על מה משוחחים? תודה רבה.

תשובה

שלום,

בשיחה אתה צריך לשאול את אשתך, האם יש דבר המעיק עליה בחיי הנישואין, ובעיקר, בקשר שביניכם.
האם היחס שלך אליה הוא טוב בעיניה, האם יש דבר שהיא היתה שמחה אם היה חל בו שינוי. אם היא תעלה נקודה או יותר נקודות המפריעות לה, תדונו יחד האם נכון וצריך לשנות, ואם כן, כיצד משנים.

מומלצים