• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

זריקת לחם לפח

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
בצבא נזרק אוכל בכמויות. באיזה צורה מותר לזרוק לחם לפח?
א.  כשהוא סגור בתוך שקית.
ב.  פרוסות בודדות.

תשובה

בשו"ע אורח חיים בסימן קע"א למדנו שיש איסור לבזות אוכלים. לדוגמא: בזיון נקרא כאשר פת נרטבת, נמאסת.
לכן, אין מניחים בשר חי על פת, ולא מעבירים כוס מים מעליה מפני החשש שיירטב הלחם. בנוסף מובא שם, אין זורקים את הפת, משום ביזיון אוכלים.
אבל, ניתן ללמוד מתרומות ומעשרות, שהם קודש, ואין מה לעשות איתם, שעוטפים אותם בשקית ניילון (רצוי בשתי שקיות) ומניחים באשפה.
לכן, גם פת, כאשר פותחים שקית לחם, לא לקרוע את השקית, אלא לפתוח, ולהוציא פרוסות לפי הנדרש, ואם נשארו פרוסות על השולחן, להחזיר אותן לשקית.
אם אפשר לסגור אותה, לקשור אותה, מה טוב. אח"כ אפשר לזרוק לאשפה.

מומלצים