• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

בשר וחלב על אותו שולחן

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
כשחייל אוכל על שולחן מאכל חלבי וחברו אוכל בשר בצלחת, האם זה מספיק להיכר?

תשובה

נהגו לשים עוד סימן, אפילו לפרוס נייר או מפה ועליהם הצלחת, או סימן היכר אחר, כגון להניח עט בניהם וכד'.

 

מומלצים