חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שינוי עוצמת הווליום במכשיר קשר

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,

במידה והעוצמה של הקשר גבוהה / נמוכה מידי - האם מותר לשנות את רמת העוצמה ע"פ הצרכים? צריך לציין שהעוצמה משתנית ע"י גלגל שמסובבים אותו ולא ע"י כפתור לחיצה.

 

תשובה

בשאלת חשמל בשבת יש המקלים וסוברים שכל שלא נדלקת נורה בשבת, יש בכך רק איסור דרבנן.
אולם לדעתי יש לפסוק כדעת הרב קוק זצ"ל הסובר שכל חשמל דינו כאש ויש בכך איסור דאורייתא.
סיבוב כפתור במכשיר הקשר גורם להקטנה או להגדלה של עוצמת הזרם החשמלי, והרי הוא כמגדיל או כמנמיך להבה שזה איסור מכבה או מבעיר.
לכן:
א. אם הרעש מפריע לריכוז, לתפקוד, ופוגע בעירנות המבצעית, מותר לשנות את העוצמה לפי הצורך.
ב. אם יש צורך לשמוע טוב יותר, כאשר המכשיר מכוון על קול נמוך, מותר להגביר את העוצמה.
ג. כאשר אין צורך ביטחוני מובהק כמו בסעיפים א' - ב', והרעש סתם מפריע, ככלל, אין היתר להנמיך את הקול. אולם בשעת הדחק כאשר הקול מאד מציק, כדאי הוא המגיד משנה לסמוך עליו ולהתיר גם פעולה אסורה, למרות שאין בפעולה זו פיקוח נפש, הואיל והיא נעשית במצב כללי שיש בו פיקוח נפש (עיין ביה"ל סימן שכ"ח סע' ד', ד"ה "כל שרגילים". אף שהוא מביא רבים החולקים על המגיד המשנה, מביא בסוף דבריו את הרדב"ז המיקל כדעת המגיד משנה).

מומלצים