חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיבור בקשר לצורך שאיננו ביטחוני

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה הדין אם עולים מול חייל בקשר וככל הנראה זה לדבר שאינו פיקוח נפש - האם מותר לו לענות? מה הדין שזה וודאי לא לצורך מבצעי?

תשובה

במסגרת השירות הצבאי, מענה להתקשרות בקשר הוא חיוני, וזאת משתי סיבות:
האחת - לעולם אינך יודע מהי סיבת ההתקשרות. תמיד יש סיכוי, גם אם נמוך שמדובר בצורך ביטחוני.
השנייה - אם אין מענה לקשר, עלול לעלות חשש אצל המתקשר, לחטיפה, חבלה, התערבות של גורם עוין וכדו'.
חשש זה מחייב אותו להקפיץ כוחות לבדיקת האזור והמצב. כמובן שהדבר כרוך בחילול שבת המוני.
אמנם קי"ל, ש'אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך', אבל זה נאמר במקום שלא האדם עצמו גורם לחטא של חברו. בצבא, הואיל ומקובל שעונים לקשר, יש מקום לומר, שמי שלא עונה, הוא הגורם להכשלת חברו.
יתירה מזו: בסופו של דבר, כאשר יחפשו את מי שלא ענה, הוא יצטרך לענות, וא"כ איך שלא יהיה, הוא יגיע לחילול שבת.

לכן למעשה: חובה לענות לקשר, וגם אם ברור שההתקשרות איננה לצורך ביטחוני!
יש לשאול מיד האם ההתקשרות היא ביטחונית או לא. אם התשובה היא שזו התקשרות לא לצורך ביטחוני, יש
לומר: "היום שבת, אינני עונה" ולהפסיק את השיחה.
וכך הדין הוא גם בפלאפון סלולרי, חובה לענות לכל שיחה!

מומלצים