חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

פלאפון או מכשיר קשר

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
כאשר יש אפשרות להשתמש או בקשר או בפלאפון נייד - מה 'עדיף'?

 

תשובה

כאשר נמצאים בפעילות ביטחונית ויש צורך לעבור על מלאכות שאסורות בשבת, אם עומדות לפנינו שתי אופציות הזהות במענה הביטחוני, ובאחת יש כמה איסורי שבת ובשנייה פחות איסורים, יש לבחור באופציה השנייה.
דוגמא לדבר: אדם המסיע חולה מסוכן לבית חולים, ולפניו עומדת אפשרות להסיעו ברכב גדול הצורך יותר דלק, או ברכב פרטי קטן, ומבחינת החולה אין הבדל בין זה לזה, לכתחילה יסיענו ברכב הקטן.
הלכה זו נזכרת בדיון על סימן שכ"ח סע' ט"ז, שם נאמר, שאם חולה שיש בו סכנה זקוק לשתי תאנים, ויש שתי תאנים המחוברות כל אחת בעוקץ נפרד, ולידם, שלוש המחוברות יחד בעוקץ אחד, ימעט בקצירה, ויקטוף בפעם אחת שלוש תאנים.
כמו כן כתב בכף החיים (אות צ"ב, וביתר פירוט באות פ"ז בשם רב פעלים) שאם החולה זקוק לבשר, וצריך לשחוט לו בהמה או עוף, ויש לפניו בהמה גדולה וקטנה, או עוף קטן וגדול, ישחט את הקטן, כדי למעט באיסורים.
שימוש במכשיר סלולרי מפעיל פחות מכשירים, מאחר והוא מגיע דרך השרת אל המנוי אשר אליו הוא מתקשר.
לעומת זאת, מכשיר קשר מפעיל מכשירים רבים הנמצאים על אותו תדר.
לכן, לכתחילה יש להעדיף שימוש במכשיר סלולרי.
אולם, אם הדבר מסובך, כגון שבסלולרי ההתקשרות היא איטית יותר ממכשיר הקשר, במקרה כזה יכול להשתמש במכשיר הקשר.

מומלצים