• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אופן השימוש במכשיר קשר

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,

מהו אופן השימוש בקשר בשבת, לצורך שאינו מבצעי? לדוגמה, אישור כניסה לאדם לבסיס. (כאשר עולים מול חייל בקשר, הוא חייב לענות גם אם וודאי לו שזה לא מבצעי. השאלה כאן מתעסקת במקרה שבו החייל עצמו מתבקש לעלות בקשר, במצב שכמעט וודאי לו שהוא אינו מבצעי).

תשובה

כמובן שבמצב מבצעי - השימוש בקשר יהיה כרגיל כמו בחול.
במצב שיגרה - מותר להפעיל את הקשר אך ורק לבדיקה שגרתית, כגון לענות לקריאות החמ"ל, ולבדיקת קשר. אם אפשר לבקש מראש למעט בבדיקות קשר, עדיף.
בקשר לדוגמא המובאת בשאלה - כשמגיע רכב צבאי או אזרחי שרוצה להיכנס לבסיס, ולנו נראה כמעט בוודאות שאין זה פקו"נ, יש אפשרות לתת לו את מכשיר הקשר, ואם רוצה, ינהל הוא את השיחה עם החמ"ל (אע"פ שלכאורה גם זה אסור שהרי אנו מכשילים אותו, והשומר עובר על 'לפני עיוור לא תיתן מכשול', יש לומר שאין חובתנו לפקח ולהשיב לשאלה אם יש פיקוח נפש בכניסתו של רכב או לא. אם לדעת הנהג אולי יש פיקוח נפש, מותר לנו לתת לו לדבר, ואין צורך לתחקר אותו על מה ולמה רוצה להיכנס).
יש להעיר, שהרב הצבאי של הגיזרה צריך לפתור בעיה זו, ולפחות לשחרר חייל דתי ממשימה כזאת בשבת. לפני מספר שנים, שמרו תלמידינו בגוש קטיף בפילבוקס שהיה אחראי על תנועת הגויים בכביש מסוים בגוש. לפני שבת, הסתבר להם שהם יצטרכו לפתוח שער חשמלי ע"י לחיצת כפתור מחוץ לפילבוקס על מנת לאפשר תנועת הערבים. התקשרנו לרבנות הצבאית, ולפני שבת הם הועברו לשמירה במוצב אחר, ובמקומם שמו חיילים שאינם שומרים תו"מ.
כמובן שזה אינו פתרון רצוי, מפני שגם הם יהודים ואסור להם לפתוח מחסום למעבר הגויים, אבל כלפי חיילינו, הבעיה נפתרה.
אף במקרה זה של שמירה בש.ג בשבת במקום שנכנסים רכבים לצורך שאינו מבצעי, ראוי להעמיד את הרב הצבאי על נקודת חילול השבת, ולבקשו לפתור את הבעיה.

 

מומלצים