• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

זמן תפילת שחרית, בפעילות שהתחילה בלילה

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
חיילים היוצאים למסע שמתחיל בלילה ומסתיים בבוקר לפני סוף זמן ק"ש, מתי עליהם להתפלל?
האם יש שוני בין חייל בודד למחלקת בייניש? [לרוב, מחלקה יכולה לעצור מסע שלם וחייל בודד לא].

תשובה

לכתחילה היה צריך לנהוג בצורה הבאה:
♦ לעצור את המסע לפני עלות השחר.
♦ להמתין עד זמן טלית ותפילין, להתפלל, ואח"כ להמשיך במסע.
אולם, כיון שדבר כזה ודאי לא אפשרי, שהרי המקרה המדובר הוא לעניין מסע רגלי, יש לנהוג ע"פ הסדר כדלהלן:

מחלקת בייני"ש:
לכתחילה, תבקש לעשות הפסקה כ - 20 דקות לפני הנץ, להניח תפילין ולהתפלל.
בדיעבד, אם הקצינים מתעקשים ואינם מאפשרים זאת, אפשר לסיים את המסע ולהתפלל, כאשר זה יהיה בתוך זמן ק"ש ותפילה.

חייל בודד:
ככל הנראה לא יעצרו את המחלקה למענו, ולכן יכול לכתחילה לסמוך על התפילה בסיום המסע.

מומלצים