חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אכילה באימון / פעילות לפני תפילה

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

שלום כבוד הרב,
א.  ממתי נאסרת אכילה לפני התפילה?
ב.  באיזה מהמצבים הבאים מותר לאכול לפני התפילה?
♦  מסע רגלי שאוכלים בו צ'וקולוקים מתוקים וכד'.
♦   שמירה בעמדה בזמן עלות השחר.
♦  לפני יציאה לאימון.

תשובה

א. לפני התפילה היינו מזמן חצי שעה לפני זמן תפילה.
הפוסקים כותבים, שאע"פ שזמן תפילה הוא מנץ החמה, לעניין איסור אכילה מחמירים, וכבר מעלות השחר נקרא זמן תפילה, מפני שבדיעבד רשאי להתפלל מעלות השחר.
לכן, היתר ברור הוא לאכול עד חצי שעה לפני עלות השחר (משנ"ב סימן פ"ט ס"ק כ"ז).

ב. חייל הנמצא בפעילות חיונית או בעמדת שמירה, ואפילו נמצא באימון שיש בו הליכה רגלית, ואכילת ממתקים מסייעת לפעילותו, רשאי הוא לאכול ולשתות ככל שנדרש לו, גם לאחר עמוד השחר ולפני שהתפלל. אם הגיע זמן טלית ותפילין ויכול להתפלל בפעילות או בעמדה, יתפלל, ואח"כ יאכל כרצונו.

דוגמאות למעשה:

♦ אם היציאה לאימון היא לפני עלות השחר, מותר לאכול עד חצי שעה לפני עלות השחר. [כדי להאריך את זמן האכילה, אפשר לחשב את זמן עלוה"ש לקולא, לפי הרמב"ם, 72 דקות לפני הנץ. א"כ עד כשעה וארבעים דק' לפני הנץ, מותר בלי ספק].
♦ אם היציאה היא ממש סמוך לעלות השחר, והאכילה מסייעת להליכה הרגלית, גם אם מדובר באימון, מותר לאכול. ברגע שיש עצירה ל - 20 דקות, יש להתפלל ואז הכל מותר.
♦ אם היציאה היא כחצי שעה לאחר עלות השחר, עדיף להתפלל לפני היציאה מיד בעלות השחר, בלי טלית ותפילין ואח"כ מותר לאכול ולשתות. [במקרה זה, בכדי להקדים את תפילת שחרית לצורך היציאה, אפשר לחשב את זמן עלות השחר לקולא, 90 דקות לפני הזריחה].
צריך לזכור שבמצב כזה שהתפללו בעלות השחר, במהלך היום, יש לברך על טלית ותפילין ולקרוא ק"ש, רצוי את שתי הפרשיות הראשונות 'שמע' ו'והיה אם שמוע'.
♦ בשמירה בעמדה, אם האכילה מסייעת לעירנות, מותר לאכול ולשתות, כמובא בסעיף ב'.

מומלצים