• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הלל ביום העצמאות

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום יום העצמאות השנה יחול ביום חמישי לעומת זאת, ה באייר יחול ביום שישי לאחר שלמדתי את המקורות שהובילו את הרב הרצוג בזמנו לפסוק לומר הלל בברכה אני חושב שעדיף לומר את ההלל ביום שישי ולחגוג במנגלים עם כל עם ישראל ביום חמישי מה דעת הרב? תודה אבאיפ

תשובה

שלום. הקדמת יום העצמאות, מיום שישי ליום חמישי, באה ממניע הלכתי: מניעת חילולי שבת. תקנה של "יום הודאה לקב"ה", רואים אנו בימי הפורים, שלדעת ר´ עקיבא, מגילה נקראת ב-יא´, יב´,יג´,יד´ וטו´ באדר. אע"פ שלא נפסקה הלכה כמותו, בפורים דמוקפין החל בשבת, מחלקים אותו המוקפין לשלשה ימים, וקריאת המגילה, מוקדמת אצלם ליום שישי יד´ באדר, משום חילול שבת "שמא ילך אצל בקי ללמוד, ויעביר את המגילה מרשות לרשות או ד´ אמות ברשה"ר". נמצא, שכדי למנוע חילול שבת, יש כח ביד חכמים לשנות יום קריאת מגילה. וכידוע, במסכת מגילה, יד, א, אחת הדיעות היא: "קריאתא זו הלילא". קריאת המגילה נחשבת כהלל. אם כן, אפשר להקדים אמירת הלל בברכה, ליום ד´ באייר, שגם בו התרחשו ניסים והוא חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת מדינת ישראל. הרב אליקים לבנון www.yelm.co.il

מומלצים