חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

יציאה עם טלית גדול בשבת לרשות הרבים

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

דומני שהמנהג הוא לצאת לרשות הרבים מעוטפים בטלית גדול, ורציתי לברר מדוע מנהג זה מותר, הרי טלית גדול מדרך הטבע נשמטת ונופלת מהכתפיים ואפילו מכל גופו, ויצטרך להרימה ויעבור על איסור טלטול, ומדוע לא חוששים לכך, ועד כמה שידוע לי מתירים לצאת לרשות הרבים כאשר מעוטפים בטלית ??

תשובה

שלום, לא חוששים שיפול. בתכשיטים מסוימים חששו אשה תרצה להראות לחברתה, תסיר את התכשיט ותחזיק ביד וכך תעבור על איסור טלטול, אבל בגד לא חוששים. הרב אליקים לבנון שליט"א WWW.YELM.CO.IL

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים