• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

כמה שאלות לידע כללי לגבי גיורת

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב לאחרונה יצא לי לחוות היכרות קצרה עם גרת צדק שומרת מצוות שטרם גיורה היא הייתה נשואה לגוי ונולד להם ילד שכיום הוא כבר נער בן 16-17 אך הוא נשאר גוי ולא התגייר. לא הספקתי לדון איתה הרבה על מצבה ועל חייה אך המקרה המיוחד והנדיר הזה גרם לי לתהות בעצם מה ההלכה שלנו אומרת על היחסים שצריכים להיות בין האם הגיורת לבין בנה הגוי ולכן הייתי רוצה לשאול אותך מספר שאלות הלכתיות בקשר לכך מתוך סקרנות: 1. האם מבחינה הלכתית חלה על האם הגיורת החובה להמשיך לגדל ולחנך את בנה הגוי? 2. האם יש חובהעניין לאם הגיורת לנסות ולשכנע את בנה להתגייר? 3. האם מותר לאמא הגיורת להמשיך לחבק ולנשק את בנה הגוי או שאסור לה בכלל לגעת בו? אם הדבר אסור אז האם מותר להקל בנישוק ובחיבוק שלא בפרהסיא כדי לשמור על אורח חיים תקין בבית? 4. האם קיימת בעיה של יחוד ביניהם? 5. האם האמא והבן צריכים כלים נפרדים לאוכל או שמותר להם לאכול באותם כלים בהנחה ששניהם אוכלים רק אוכל כשר ומפרידים בין כלים חלביים ובשריים כלומר האם מגע של גוי בכלים של יהודי אוסר אותם? 6. במידה והאם הגיורת נשואה מחדש כדת וכדין עם יהודי כשר אז האם מותר לה להסתובב בבית בנוכחות בנה הגוי ללא כיסוי ראש? 7. האם מותר לאמא הגיורת להסתובב בבית ליד בנה עם מכנסיים וחולצה קצרה כשרק שניהם נמצאים שם?

תשובה

שלום, א. מקרה מיוחד ושאלות מיוחדות! ב. ולשאלות: 1. גם אם יהודיה ובנה היהודי, חובת החינוך והגידול פוקעת בגיל 13. לכן ודאי אין עליה חובה. היא רשאית לתת לו מגורים ואוכל וכו´ בביתם. 2. אין משכנעים גוי להתגייר. 3. גר שנתגייר כקטן שנולד. מבחינה הלכתית, מדאורייתא, האם מותרת אפילו להנשא לבנה (אם יתגייר גם הוא, כמובן). חכמים גזרו על כך, כדי "שלא יאמרו, יוצאים מקדושה חמורה לקדושה קלה". כלומר: בעבר אסור היה לנו להנשא, אבל כעת, ירדנו בקדושה ולכן מותר. אולם, לגבי חיבוק ונישוק, שהאיסור הוא משום הרהורי עבירה, אין הרהורים בבן ביולוגי. ומותר. 4. אין בעית יחוד. 5. מגע גוי בכלים- אין בו בעיה. 6. מותר. 7. לא ראוי ללכת לא צנוע, גם בתוך הבית. רק גילוי שער מותר (שאלה 6). הרב אליקים לבנון שליט"א WWW.YELM.CO.IL

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים