• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שבת יום זכרון

הרב אליקים לבנון

שאלה

בע"ה שלום יום זכרון (בלעז - "יארצייט") של אדם מסוים יוצא השנה "בו ביום", ביום שבת קודש. נהוג - כידוע - לעלות מפטיר ולהיות ש"ץ במוסף בשבת שלפני יום הזכרון. אם זה יוצא בו ביום (כמתואר לעיל) האם "מפטיר ומוסף" זה שבת קודם או באותה שבת ? תודה רבה מאוד מראש !

תשובה

שלום, בשבת שלפני היארצייט עולים למפטיר, ומקפידים לעבור לפני התיבה בערבית של מוצאי שבת. בשבת היארצייט עצמו, אומרים קדישים בכל התפילות, ועוברים לפני התיבה, לפי היכולת ולפי רצון המתפללים. הרב אליקים לבנון שליט"א www.yelm.co.il

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים