• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

כבוד ה´

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום לרב! אני דתי לשעבר , בן 32 , בוגר ישיבה תיכונית והסדר ,רוצה לחזור ולא מוצא את הדרך . השבת (שלח לך) היתי בבית הכנסת .הפריעה לי מאד נקודה מסוימת בפרשה . משה משכנע את ה´ לא להרוג עם שלם כדי שלא יהיו לו "פדיחות" , "מבלתי יכולת ה´ להביא את העם הזה ...." .איך אני יכול להתפלל לאלוקים שאלו הטענות שמשכנעות אותו לא להשמיד עם ? אחרי שמיעת פסוקים אלו סגרתי את החומש והלכתי בצער הביתה.

תשובה

שלום, א. אני מעודד אותך להמשיך בחתירה לשוב. ב. ביקורת היא חשיבה קטלנית. בטוחני שהביקורת שלך אינה מופנות רק כלפי משה רבינו אלא כלפי כל העולם. דבר זה, ברור לי, שמפריע לך בכל חייך. אם תלמד להתגבר על הביקורת, יפתחו בפניך פתחים רבים, גם פתח לחזרה. הרב אליקים לבנון שליט"א www.yelm.co.il

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים