חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

הפשרת רוטב עוף בשבת

הרב אליקים לבנון

  • faq

שאלה

לכבוד הרב אליקים לבנון שליט"א, שלום רב. נאמר לי על ידי בוגר ´אלון מורה´ שהרב מתיר להניח על הפלטה תבנית עם רוטב מוצק של עוף גם לאשכנזים, למרות שיהפך לנוזלי ואין בזה חשש לאיסור נולד. אבקש לשאול האם הדבר נכון, ואם כן מדוע ומאי שנא מהמבואר ברמ"א (סימן שיח סעיף טז) גבי אינפנדא. שיערתי שאולי ההתר הוא כשהפלטה עדיין לא דלוקה, ולפי המבואר שם במשנ"ב ס"ק קו. אך הלה אומר שהרב מתיר גם כשהפלטה כבר דלוקה. בברכה, מאיר בראלי

תשובה

לר´ מאיר שלום! סוגיא זו אכן צריכה ביאור. בסימן ש"כ ט´, פוסק המחבר שאם לא עביד מעשה בידם מותר. המשנ"ב שם, ס"ק ל"ה מעיר, שלפי הרמ"א, שי"ח טז´, יש להחמיר. אכן, זו לשון הרמ"א אצלנו, שלכתחילה יש להתיר רק בנימוח לתוך נוזל. מפני ש"יש מחמירין, ונההגו להחמיר. מיהו במקום צורך יש לסמוך אסברא ראשונה". זה למעשה המקום היחיד בו מעיר הרמ"א. ובמקום העיקרי של דין זה, בסימן ש"כ ט´, אינו מעיר מאומה. ואף כאן, הרמ"א מוסיף, שבמקום צורך יש לסמוך וכו´. המשנ"ב שי"ח, ס"ק ק"ז מבאר, שבמקום צורך אף לכתחילה מותר. מכל זאת נראה, שזו המלצה של הרמ"א להחמיר, אך לא פסק. לכן, אם עקרת בית נתקלת בשאלה, כיצד לחמם עוף עם רוטב קפוא, אם זה מה שיש לה לסעודת שבת, זה צורך, ומותר לכתחילה. אגב, יש טעות דפוס בדברי הרמ"א הללו. וצריך להיות: "וכ"ש קדירה שיש בה רוטב שנקרש השומן, שכשהשומן נימוח אינו בעין" בכל הדפוסים, גם במנוקד, נשמטה המילה "השומן". לא הרוטב נקרש, אלא השומן, שהוא נימוח לתוך הרוטב. הרב אליקים לבנון שליט"א www.yelm.co.il

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים