חיפוש לפי קטגוריה

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

ימי בין המצרים - סיכום הלכות

רבני ישיבת אלון מורה

  • faq

שאלה

סיכום הלכות ימי בין המצרים - הרב אליקים לבנון שליט"א, ראש הישיבה ורב הישוב אלון מורה.

תשובה

1. אשכנזים נוהגים [שלא להסתפר ושלא לשאת אשה] מיז´ בתמוז. ספרדים מסתפרים עד שבת חזון, וגם הם לא מתחתנים בזמן הזה מפני שאין זה "סימן טוב". 2. מותר [להשתדך,] לכתוב תנאים וכדו´, ללא ריקודים ומחולות, הפוסקים כותבים להסתפק בסעודה צנועה ולא בסעודה של שמחה. 3. [מוזיקה]- נוהגים בכל השנה לשמוע, כשיטת רש"י ותוס´ וכפסק הרמ"א (סי´ תקס´ ג´). רק מוזיקה בחצר מלכים או במשתה יין אסורה כל השנה. לכן, עד כט´ תמוז אפשר לנהוג ככל ימות השנה ולהאזין כרגיל. מאחר ויש שיטה האוסרת שמיעת מוזיקה בכל ימות השנה, ראוי לנהוג בתשעת הימים כשיטה זו, ומא´ אב לא לשמוע מוזיקה. 4. מי שסובל ממתח נפשי והמוזיקה מפיגה את המתח, יכול לשמוע בתשעת הימים, מקלטות, דיסקים או רדיו, ולא ישמע מכלי הנגינה עצמם. כמו כן, יקפיד לשמוע מוזיקה שקטה ולא ניגוני חתונה. 5. עד כט´ בתמוז מותר [לקנות ולמכור] הכל כרגיל, אולם נוהגים שלא לחדש בגד בימים אלו, בגלל ברכת ["שהחיינו"], שאי אפשר לומר שהחיינו והגיענו לימים אלו. אבל, בגד פשוט שאין מברכים עליו "שהחיינו" (גרביים, לבנים וכדו´) מותר גם לחדשו. בשבת אפשר לחדש בגד וללובשו ולברך "שהחיינו". בעל משפחה מותר לקנות רכב ולברך עליו "הטוב והמיטיב" (הואיל ומשרת גם את בני הבית) עד כט´ בתמוז. 6. מא´ באב ממעטים [במשא-ומתן]. הואיל ויש מחמירים שכל מקח עסקי אסור, ראוי להחמיר כמותם ולקנות רק צרכי מזון, נקיון וכדו´. אולם, אם יש הפסד אם לא יקנה או ימכור כעת, מותר לעסוק במו"מ ויסמוך על הדעות שרק מו"מ של שמחה אסור. 7. עד כט´ תמוז מותר [לצאת לטיולים], ועם זאת, להזהר מעט יותר המסלולים וכדו´. מא´ באב, אע"פ שמותר לטייל, ראוי שלא לצאת לבילויים וטיולים מפני שהימים מסוכנים יותר. במסלול פשוט, ללא ירידה או טיפוס קשה, אפשר ללכת גם בתשעת הימים. 8. [למנהג האשכנזים מר"ח אב:] - אין אוכלים בשר או עוף ואין שותים יין. - אין מכבסים, ואין לובשים בגדים חדשים או מכובסים. - אין מתרחצים לתענוג. [למנהג הספרדים:] אסורים הדברים הללו רק ממוצאי שבת. רק בבשר ויין נוהגים ספרדים לאכול ולשתות בר"ח אב, וממוצאי ר"ח אב נוהגים איסור. יהיו הימים האלה לבית ישראל לששון ולשמחה ולימים טובים.

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים