• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

פדיון הבן ותענית בכורות אחרי הפלה

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

שלום רב.. רציתי לדעת אם אשה שיולדת בן ראשון (זכר) וכבר הייתה לה הפלה בעבר צריכה לעשות פידיון הבן? והאם הילד יהיה מחוייב לצום בערב פסח.. תודה מראש!

תשובה

שלום וברכה, פדיון הבן נעשה רק ל"פטר רחם" לתינוק זכר הפוטר=הפותח ראשונה את הרחם. לכן, אם היתה הפלה קודמת - לא עושים פדיון לבן שנולד, אך זה תלוי באיזה שלב היתה ההפלה (אם לפני היום ה-40 להריון, השבוע השמיני בערך, או לאחר מכן), ובעוד פרטים (ריקום האיברים בעובר). באופן כללי, הפלה עד היום ה-40 אינה נחשבת כלידה ואת הבן שנולד אח"כ יש לפדות. אך אם ההפלה היתה בשלב מתקדם יותר - בד"כ לא פודים את הבן הבא אחריו. כדאי לשאול מורה הוראה עם כל הפרטים במדויק. בכל מקרה, לגבי תענית בכורות בערב פסח - נחשב לבכור (גם אם לא נפדה), כיוון שלעניין ירושה הוא בכור לכל דבר (שו"ע או"ח סי´ תע´ משנה ברורה ס"ק ב´). בברכה ובשמחות אמיר

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים