• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

שאלת הבית יוסף - למה חנוכה 8 ימים?

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

(שאלת הבית יוסף) מדוע חג החנוכה נמשך 8 ימים, הלא המנורה דלקה רק 7 ימים בנס, שהרי היה שמן ליום אחד?

תשובה

לאור שלום, (תיקנתי במקצת את השאלה, כפי ששמת לב בודאי). שאלת חכם, חצי תשובה. לבית יוסף עצמו 3 תשובות: א. חלקו את השמן ל-8 חלקים ונמצא שבכל יום היה נס. ב. לאחר שמלאו את הנרות בשמן כשיעור, נמצא שהפך נותר מלא כבתחילה. ג. בלילה הראשון נתנו את כל השמן בנרות, ובבוקר מצאו שהנרות עדיין מלאים שמן, וכך היה בכל 8 הלילות. תירוץ בכיוון אחר מובא ב´פרי חדש´, ולדעתו, אכן הנס היה 7 ימים והיום הנוסף שתיקנו הוא כנגד הנצחון במלחמה על היוונים. מעניין שבשאילתות ישנה גירסא שונה הפותרת את השאלה מראשיתה: "ולא היה בו להדליק [אפילו] יום אחד", וגם היום הראשון היה נס. ולאורך הדורות נוספו תירוצים רבים נוספים (ראיתי ספר המלקט ["נר"] (=250) תירוצים לשאלה זו), ותן לחכם ויחכם עוד. חנוכה שמח אמיר

מומלצים