• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

הדלקת נרות חנוכה במלון

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

בס"ד שלום רב כאשר בבתי מלון מדליקים נרות חנוכה בלובי/בחדר אוכל /בבית הכנסת איך אדם פרטי יכול לצאת לידי חובה ? בברכת חנוכה שמח תודה.

תשובה

לשלמה שלום וברכה, בחנוכה גדר המצווה הוא: "נר איש וביתו" - דוקא בבית. ומי שאין לו בית, למשל, הישן על חוף הים? - לא ידליק! אבל, המתארח במלון, יכול לכתחילה להדליק בחדר האוכל, שהוא מקום המגורים שלו ובו הוא מתארח. יתכן שגם הלובי, אם הוא מקום שבו שוהים - יחשב כאדם המדליק בסלון ביתו. לגבי בית הכנסת - יש גדר נוסף, של הדלקה בבית הכנסת בנוסף להדלקה בבית (כתוספת ולא במקום), מדין פירסומי ניסא בציבור, ואפשר להדליק בבית הכנסת שבו מתפללים בלי קשר להדלקה הרגילה, אך לא מדין ה"בית" אלא מדין בית הכנסת. סיכום: אם אי אפשר להדליק בחדרים - אפשר להדליק לכתחילה בברכה בחדר האוכל. בבית הכנסת מדליקים בברכה בזמן התפילה, כפי שמקובל בכל בית כנסת שבו מתפללים. חנוכה שמח אמיר

מומלצים