• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

זמן קריאת שמע של ערבית

הרב אליקים לבנון

יש אומרים שזמן תפילת ערבית מפלג המנחה וסומכים קריאת שמע לערבית, יש אומרים שזמנה הוא מהשקיעה (סוף זמן מנחה), ויש אומרים שזמנה מיציאת 3 כוכבים וכך פסק השו"ע. אם הקדים ערבית יחזור לאחר צאת הכוכבים להגיד קריאת שמע. מקור: טור שו"ע סימן רלה. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים