• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

איסור עשיית מלאכה לפני המנחה

הרב אליקים לבנון

מתי עדיף להתפלל מנחה סמוך לערב או לחצות? ומה הם הזמנים? מקור: טור שו"ע סימן רלב. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליטא - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד

מומלצים