• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

פסוקי הודאה ביום העצמאות

הרב אליקים לבנון

בהושענא רבא נוהגים להוסיף מזמורים כמו ביום טוב, מכאן למדו שבימים שיש בהם הוספת נס הודאה מוסיפים מזמורים. מקור: טור ושו"ע סימן תרסד הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד.

מומלצים