• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

שכח להזכיר של ראש חודש

הרב אליקים לבנון

שכח להזכיר של ראש חודש בתפילה חוזר לראש מפני שחייב בתפילה. שכח להזכיר של ראש חודש בברכת המזון אינו חוזר מכיוון שאינו חייב לאכול. מקור: טור ושו"ע סימן קפח הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א - ראש ישיבת ברכת יוסף ורב השומרון הועבר בישיבת אלון מורה תשפ"ד.

מומלצים