• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליהו שחור

כיבוש רפיח מן התורה מנין?

הרב אליהו שחור

מנהג אשכנז לקרוא בפרשת אחרי מות את ההפטרה של פרשת שמיני, איך זה קשור לכיבוש רפיח?

מומלצים