• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

מעשר כספים לקישוט כיתה

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

האם ניתן להתמש בכספי מעשר לצורך קישוט בי"ס השוכן בשכונת מצוקה. רוב ההורים מתקשים לשלם וביה"ס מתקשה לעמוד בהוצאות השוטפות לצורך לימודים קו"ח לצורכי קישוט, שבדרך כלל אנחנו משיגים ע"י תרומות. האם אני יכולה להוציא מכספי מעשר כדי לקנות וילונות לכיתה, עציצים כדי לשוות לכיתה מראה ביתי ונעים? אם כן האם יש הבדל בין קישוט כיתה עבור תלמידים, לקישוט חדר המשרת בעיקר מורים בביה"ס?

תשובה

שלום וברכה, הפנתי את שאלתך החשובה אל הרב אליקים לבנון שליט"א, ראש ישיבת אלון מורה ורב הישוב, וז תשובתו: הפוסקים כותבים שאפשר להשתמש בכספי מעשר ל"צורכי הרבים". "דירה נאה וכלים נאים - מרחיבים דעתו של אדם", ולכן, אפשר להשתמש בכסף ע"מ ליצור אוירה נעימה בכיתה, בקישוט וכדומה. אותו עקרון חל גם לחדר המורים, אך הדבר תלוי בשיקול דעתך (במידת הצורך, בסדר הקדימויות וכו´). לימוד פורה, שמח ומהנה! שנה טובה ובהצלחה! אמיר

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים