• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אמיר נכטשטרן

הקרנת סרט

הרב אמיר נכטשטרן

שאלה

בס"ד שלום כבוד הרב, יש לנו עוד מעט הכתרה ואנחנו עושות כל מיני מבצעים כדי להשיג כסף, האם מותר מההלכה לקנות סרט ולהקרין אותו על מסך גדול, בתשלום? (כלומר שמי שבא לראות את הסרט צריך לשלם סכום כסף בכניסה...) האם זה מותר? האם זה גזל מהמפיקים של הסרט?

תשובה

שלום וברכה, אי אפשר לגזור באופן כזה ולאסור על ההקרנה של הסרט. אפשר לומר, שאם יתפסו אתכן ויקנסו אתכן - עליכן לשלם את הקנס. על מנת להבין את ההבדל, אפשר לדמות את המקרה הזה לחניה במקום "אסור" - אין לעיריה יכולת לקבוע עבורי מה מותר ומה אסור. אם ארצה לחנות במקום - אני יכול. אלא, יש לעיריה יכולת לקנוס אותי ולדרוש ממני לשלם על החניה במקום הזה, כעונש, אך לא כאיסור. בניגוד לספר, שהוא נכס ממשי, הסרט והצפיה בו אינה דבר ממשי שאפשר לאוסרו. זו התשובה שקבלתי מהרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה ורב הישוב. שנה טובה אמיר

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים