• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיבור ב"עלינו לשבח"

הרב אליקים לבנון

שאלה

האם מעיקר הדין מותר לדבר באמצע עלינו לשבח?

תשובה

שלום.
עלינו לשבח זה שבח לקב"ה. עדיף לא להפסיק באמצע הודיה לקב"ה.
אם יש צורך חשוב, אין איסור.

מומלצים